Pracujemy ramię w ramię tylko z partnerami, którzy odpowiadają naszej filozofii podróżowania w pełnym poszanowaniu lokalnego ekosystemu, fauny, flory i zwierząt. Wszyscy są lokalnymi dostawcami, głównie Saamami, rdzenną ludnością. Zapewniamy, że nasza działalność ma minimalny wpływ na środowisko i pomaga rozwijać lokalną gospodarkę (uczciwie i odpowiedzialnie).